Odwołaj udział w szkoleniu
Nazwa wydarzenia: Szkolenia z nowego narzędzia OZPS
Opis:

Projekt "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego" POWR.02.05.00-00-0111/16 realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szkolenie obejmuje:

    • sposób przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej, w tym prezentację zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej wprowadzonych w 2019 r. w zakresie raportów graficznych i sposobów ich prezentacji, pól opisowych, informacji o wskaźnikach oceny zasobów pomocy społecznej oraz metodach ich interpretacji, współpracy z organizacjami działającymi na poziomie lokalnym w zakresie pozyskiwania danych do oceny zasobów pomocy społecznej,
    • warsztaty praktyczne dotyczące sposobu formułowania i prezentowania wniosków i rekomendacji w ocenie zasobów pomocy społecznej.

Miejsce szkolenia i zakwaterowania:

Hotel Holiday Park
ul. Heroldów 1b
01-991 Warszawa

Godziny szkolenia:

pierwszy dzień godz. 10:45–15:30, drugi dzień godz. 8:45–13:30. 

Aby wyświetlić listę dostępnych terminów szkoleń, proszę wypełnić formularz poniżej: